Polityka prywatności

 

§1

Podstawowe warunki

1. Serwis kupujekiedychce.pl jest własnością Nowoczesnej Ryszarda Petru, zwaną dalej Właścicielem, któremu przysługuje pełnia praw i obowiązków związanych z dysponowaniem serwisem w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejszy regulamin jest podstawą funkcjonowania serwisu kupujekiedychce.pl.
3. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza zapoznanie się z treścią oraz bezwarunkową akceptację regulaminu.

§2

Odpowiedzialność

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację oraz niewłaściwe użycie przez Użytkowników danych zawartych w serwisie.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie publikowane informacje oraz odnośniki do serwisów zewnętrznych nie pełnią funkcji działalności doradczej i jako takie nie powinny być postrzegane.
3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie serwisu na niektórych urządzeniach oraz związane z tym komplikacje techniczne.
4. Właściciel serwisu oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo techniczne.
5. Użytkownik przyjmuje, iż wysłanie formularza kontaktowego przez serwis wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celach przewidzianych treścią korespondencji. Użytkownik wysyłając formularz kontaktowy wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Nowoczesną Ryszarda Petru z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 35 oraz przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do poprawy, zmiany oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na pisemny wniosek, wysłany pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź poprzez formularz kontaktowy w odpowiedniej części serwisu.
6. Właściciel oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, propozycji, ogłoszeń oraz ofert zamieszczonych w serwisie dotyczących przedsiębiorstw zewnętrznych. Właściciel oświadcza, iż nie pośredniczy w zawarciu jakichkolwiek umów, ze szczególnym naciskiem na umowy zawierane za pomocą środków przekazu na odległość poprzez serwis.
7. Właściciel oświadcza, iż korzystanie z serwisu jest dla Użytkowników nieodpłatne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty związane z nawiązaniem połączenia z Serwisem, wynikające z warunków współpracy Użytkownika ze stosownym operatorem sieci.

§3

Postanowienia końcowe

1. Regulamin w obecnej treści wchodzi w życie z dniem 5 października 2017 roku.
2. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany, modyfikacji, rozbudowy struktury oraz doprecyzowania regulaminu, za wyjątkiem sytuacji, w których regulamin zmieniony zostaje stosownym orzeczeniem Sądu.
3. Regulamin został sporządzony w oparciu i pozostaje utrzymany w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Regulamin jest dostępny w odpowiedniej do tego części Serwisu przez cały czas jego działania.
5. O zmianach regulaminu Właściciel informuje użytkowników poprzez odpowiednią adnotację w Serwisie.

Powrót do petycji